მესამე დასი

ლიტერატურა

გურამ თევზაძე – “ილია ჭავჭავაძე და ახალი აზროვნება”

„ჩვენი საქმე საქართველოს ხალხის ცხოვრებაა, მისი გაუმჯობესება– ჩვენი პირველი და უკანასკნელი სურვილი“ილია შესავალი წინამდებარე ნარკვევში ნაცადია იმის ჩვენება თუ რა…

Read More »
Back to top button