მეფუნდუკე და დიდვაჭარი

იგავ-არაკი

სულხან-საბა ორბელიანი – მეფუნდუკე და დიდვაჭარი

ბოლნისისა მთისა ძირსა, გზის გადასავალსა, ერთი კარგი ფუნდუკი აეშენათ, და მუნ ერთი მეფუნდუკე იდგა. ასეთი კაცი იყო, რომე, რაც მგზავრი…

Read More »
Back to top button