მეფეთა სახეები

ესე

მეფეთა სახეები ვეფხისტყაოსანში

– „რუსთაველს ასეთი მშვენიერი სიმბოლური სახელი რომ არ დაერქმია თავისი პოემისთვის – „ვეფხისტყაოსანი“, რომელშიც მთავარი სამიჯნურო წყვილის: ნესტანისა („ქვე წვა,…

Read More »
Back to top button