მეფე ხორასნისა

იგავ-არაკი

სულხან-საბა ორბელიანი – მეფე ხორასნისა

იყო ერთი მეფე ხორასანსა დიდებული, კეთილ-გონიერი, უხვი და მოწყალე. დღესა ერთსა გახსნა სამნი სალარონი და უხმო ყოველსა საბრძანებელსა, რათა ყოველმან…

Read More »
Back to top button