მეფე და სიკვდილი

იგავ-არაკი

სულხან საბა ორბელიანი – მეფე და სიკვდილი

ერთი მეფე იყო, ფიცევდა: მე სიკვდილი ეგრე ვერ მომკლავს, მეც ის არ მოვკლაო! მოიმზადა აბჯარი და ხრმალ-დარაკა. მზა უდგა სიკვდილსა.…

Read More »
Back to top button