მეფე და ავსიტყვა კაცი

იგავ-არაკი

სულხან-საბა ორბელიანი – მეფე და ავსიტყვა კაცი

მეფე ვინმე იყო და ჰყვა კაცი ერთი ავსიტყვა, რომე მისის პირით კარგი სიტყვა არ აღმოვიდის.  მეფე ხუთის წლის სავალს ლაშქრად…

Read More »
Back to top button