მეფე და აქიმი

იგავ-არაკი

სულხან-საბა ორბელიანი – მეფე და აქიმი

ბასრელს მეფეს საჭმლის ჭამასა შინა ყიას ძვალი დაეხირა. ვერა მკურნალმან ვერ არგო. წაიყვანეს პაპა ჩემი. მივიდა და ნახა. ჰკითხა ყოველი…

Read More »
Back to top button