მეფარიძეთა გვარი

ქართული გვარები

ვისი გორისა ხარ? მეფარიძეთა გვარი

“მეფარიძე” ხელობა-საქმიანობის აღმნიშვნელი გვარსახელების ტიპს მიეკუთვნება. საფიქრებელია, რომ გვარსახელი მეფარიძე რამდენიმე გვარმოდენილობას აერთიანებს, როგორც, მაგალითად: მჭედლიშვილები, მენაბდიშვილები, მესტვირიშვილები, მექვაბიშვილები, მეცხვარიშვილები,…

Read More »
Back to top button