მეორ საგრამატიკო ბაასი

ნარკვევები

იაკობ გოგებაშვილი – მეორ საგრამატიკო ბაასი

წავიკითხეთ ბატონის ნასიძის დარბაისლური და დალაგებული პასუხი! რა გინდა სულო და გულო, რომ ამ პასუხში არ იყოს? გადაბრალება ჩვენთვის იმისთანა…

Read More »
Back to top button