მელი და მწევარნი

იგავ-არაკი

სულხან-საბა ორბელიანი – მელი და მწევარნი

ორნი მწევარნი ნადირობას დადიოდენ. ერთს მინდორში ნახეს, მელს თაგვი შეუპყრია, ხან გაუშვებს და ხან დაიჭერს, ხან ჰაერში შეაგდებს – ათამაშებს.…

Read More »
Back to top button