მეგზურის იგავი

მოთხრობა

ნანა აბულაძე – მეგზურის იგავი

იყო მეუფე მოწყალე და სამართლიანი ქვეყანასა ერთსა. ერთხელ ჩამოვიდა თავისი საყდრიდან და შეიმოსა, ვითარცა უბრალო ადამიანი და დატოვა სასახლე ძვირფასი…

Read More »
Back to top button