მატეო ფალკონე

მოთხრობა

პროსპერ მერიმე – მატეო ფალკონე

რდებათ მარაგის შესავსებად.მატეო ფალკონე ამ ტევრის მახლობლად ცხოვრობდა, როდესაც კორსიკაში ვიყავი 18… წელს, იგი საკმაოდ შეძლებულად ითვლებოდა ანუ, უკეთ ვთქვათ,…

Read More »
Back to top button