მასწავლებელთა და მოსწავლეთათვის

ნარკვევები

იაკობ გოგებაშვილი – მასწავლებელთა და მოსწავლეთათვის

საბუნებისმეტყველო შინაარსს “ბუნების კარში” უჭირავს დიდი ადგილი, ორას გვერდზე მეტი. ამას შემდეგ მოსაზრება დაედო საფუძვლად. დაწინაურებულს განათლებულს ქვეყნებში კარგად აქვთ…

Read More »
Back to top button