მაშინ დავსტკბები სრულის სამოთხით ..

პოეზია

ილია ჭავჭავაძე – მაშინ დავსტკბები სრულის სამოთხით ..

მაშინ დავსტკბები სრულის სამოთხით,როს, ვით მე გეტრფი, შენცა მეტრფოდე,და ქალწულების კრთომით, მორცხვობითმე შენს სიყვარულს მეუბნებოდე; მე დაგყურებდე ტრფიალებითა,შენ ჩემს გულზედა…

Read More »
Back to top button