მარჯორი უორდროპი

ისტორია

შორენა ბორაშვილი-შტოიერი – ”მარჯორი უორდროპის ქართულ ეკლესიასთან დაკავშირებული თარგმანები”

საზღვარგარეთ არსებული წიგნსაცავები და ქართული კოლექციები საქართველოთან დაკავშირებულ მრავალ საინტერესო და მნიშვნელოვან მასალას იცავენ. ერთ-ერთი მათგანია ოქსფორდის ბოდლის ბიბლიოთეკა, ოლივერ…

Read More »
Back to top button