მაფა

საბავშვო

აკაკი ჭანტურია – ოქროს კრავი, «ტყაში მაფა» და ურუმის ხელმწიფის შვილი

არამის ხელმწიფეს მზეთუნახავი ქალიშვილი ჰყოლია. მისი სილამაზე მთელ ქვეყანაზე იყო განთქმული. მეზობელი და შორეული ხელმწიფეების შვილები ძალიან ცდილობდნენ ეთხოვათ ეს…

Read More »
Back to top button