მანანა თევზაძე

ისტორია

მანანა თევზაძე – “რუსთაველის თეატრის შენობის ისტორიისათვის”

ქართველი ხალხის სანახაობითი კულტურა ჟამთა სიავემ და თბილისის არაერთგზის აოხრებამ მნიშვნელოვნად შეაფერხა. ერეკლე მეორეს მეფობისას, თბილისსა და თელავში ქართული წარმოდგენები-სახისმეტყველებანი…

Read More »
Back to top button