მაღლაკელიძეთა გვარი

ქართული გვარები

მაღლაკელიძეთა გვარი

“მაღლაკელიძე” ტოპონიმური ტიპის გვარსახელია. მის ფუძეში ფიქსირებულია ადგილის სახელი “მაღლაკი”. საქართველოში გვაქვს “მაღლაკ”-ფუძიანი რამდენიმე ტოპონიმი. იმერეთში, წყალტუბოს რაიონში, არის სოფელი…

Read More »
Back to top button