მაღლაკელიძეთა გვარი

  • ქართული გვარები
    მაღლაკელიძეთა გვარი

    მაღლაკელიძეთა გვარი

    “მაღლაკელიძე” ტოპონიმური ტიპის გვარსახელია. მის ფუძეში ფიქსირებულია ადგილის სახელი “მაღლაკი”. საქართველოში გვაქვს “მაღლაკ”-ფუძიანი რამდენიმე ტოპონიმი. იმერეთში, წყალტუბოს რაიონში, არის სოფელი…

    Read More »
Back to top button