კონტრაპუნქტი

საკითხავი

რუსუდან მირცხულავა – კონტრაპუნქტი; კ. იუნგი – თ. მანი

ეს წერილი კონტრაპუნქტს ეძღვნება და თავადაც წარმოადგენს კონტრაპუნქტს ჩვენი რეალობის (ჩვენი ინტერესების, ყურადღების ფოკუსისა და მასთან დაკავშირებული ემოციების) მიმართ. რაკურსის…

Read More »
Back to top button