ხატაური ჩემია

  • მოთხრობა

    ეკატერინე გაბაშვილი – ხატაური ჩემია!

    სვიმონიანთ ეზოში გაზაფხულის ერთს მშვენიერ დილას საიდგანღაც გამოღონღიალდა პატარა, გამხმარი, ტურტლიანი, თვალებ¬ამოწირპლული კატის კნუტი. შიმშილისაგან ძლივს დალასლასებდა. ივანიანთ სამზარეულოდგან მწვადის…

    Read More »
Back to top button