კეთილი შივი

ზღაპარი

კეთილი შივი – ინდური ზღაპარი

ძველად ინდოეთში ხელმწიფე შივი მეფობდა. მის სამეფოში ყველა ბედნიერად ცხოვრობდა და ამიტომ მისი ქვეშევრდომები ერთთავად თავიანთი ხელმწიფის სიკეთესა და სამართლიანობას…

Read More »
Back to top button