კაცებს

პოეზია

ბარბარე ჯორჯაძის ლექსი ქალთა უფლებებზე

კაცებს მიკვირს, გულში რათ ჩაგეჭრათ,კაცთ ქალების მეშურნობა?როგორც ნივთი დაგიპყრივართდა არა გაქვთ ჩვენი ნდობა. სულ გვძრახავთ და სულ      …

Read More »
ფაქტები

25 ნაკლებადცნობილი ფაქტები ბიოლოგიური განსხვავებების შესახებ ქალებსა და კაცებს შორის

25 ნაკლებადცნობილი ფაქტები ბიოლოგიური განსხვავებების შესახებ ქალებსა და კაცებს შორის. გენური დაცვაჩვილების უმეტესობა, რომლებიც იბადებიან თანდაყოლილი დეფექტით არიან კაცები. თუკი…

Read More »
Back to top button