იმანუილ კანტი

ფილოსოფია

იმანუილ კანტი

იმანუილ კანტი ცდილობს შემეცნებისათვის ყველაზე რთული ასპექტი _ მეცნიერული და ფილოსოფიური ცოდნის შესაძლებლობანი ახსნას. როგორც აღვნიშნეთ, კანტისთვის არსებობს თავდაპირველი, აპრიორული…

Read More »
Back to top button