ილიას სურათზე

  • პოეზია

    გიორგი ლეონიძე – ილიას სურათზე

    შენი ქართლი გაზაფხულით –ისე წახველ – ვერ ამწვანდა;გული ჰქონდა დაგაზული,თოფმოხვედრილ არწივს ჰგავდა! შენ გწყუროდა მისთვის ბრძოლა,განახლების ქართა ქროლა,მეხის ფრქვევა მთვლემარ…

    Read More »
Back to top button