ილია ჭავჭავაძე

ლიტერატურა

გურამ თევზაძე – “ილია ჭავჭავაძე და ახალი აზროვნება”

„ჩვენი საქმე საქართველოს ხალხის ცხოვრებაა, მისი გაუმჯობესება– ჩვენი პირველი და უკანასკნელი სურვილი“ილია შესავალი წინამდებარე ნარკვევში ნაცადია იმის ჩვენება თუ რა…

Read More »
ბიოგრაფია

ვარლამ ჩერქეზიშვილი – Varlam Cherkezishvili

პოლიტიკური და საზოგადო მოღვაწე, დიდი მამულიშვილი, მსოფლიო ანარქისტული მოძრაობის ერთ-ერთი მთავარი იდეოლოგი. ვარლამ ჩერქეზიშვილი დაიბადა 1846 წლის 15 სექტემბერს სოფ.…

Read More »
ლიტერატურა

იაკობ მანსვეტაშვილი – “ბატონყმობის გადავარდნა, ხალხოსნები, ტფილისის ჰამქრების აჯანყება”

წიგნიდან “მოგონებანი, ნახული და გაგონილი” თავი I წარსული საუკუნის 70-იანი წლები უნდა აღინიშნოს, როგორც ღირსშესანიშნავი ხანა ქართველი მოზარდი ახალგაზრდობის ცხოვრებაში.…

Read More »
ესე

რა არის თავისუფლება. ილია ჭავჭავაძე

თავისუფლება იგი ყოფა-მდგომარეობაა ადამიანისაო, ამბობს ბოსსუეტი თავის მსოფლიო ისტორიაში, საცა ყოველი ემორჩილება მარტო კანონსა და საცა კანონი უძლიერესია ყოველ ცალკე…

Read More »
ესე

დედათა ემანსიპაციის შესახებ. ილია ჭავჭავაძე

ერთს დროს დიდი და გაცხარებული ლაპარაკი ჰქონდა ევროპიის ლიტერატურას და ნამეტნავად რუსეთისას ეგრეთწოდებულ “დედათა ემანსიპაციის” თაობაზედ. მომხრენი ამ საქმისა ჰხედავდნენ,…

Read More »
ესე

ილია ჭავჭავაძე მედიის უფლება–მოვალეობებზე, 1

საზოგადო საქმის მსახურთა სახელის დაცვისათვის  ჩვენი გაზეთი მეტად ჰფრთხილობს, რომ არა რომელიმე კაცი არ იყოს გაბიაბრუებული, გაუპატიურებული არც მართლად და…

Read More »
ესე

ილია ჭავჭავაძე მედიის უფლება–მოვალეობებზე, 2

ყალბი და ნამდვილი ლოღიკა თითქო ბაჟს რასმე ემალებაო, სადღაც გაექცა, სადღაც დაეკარგა ადამიანსა. ღრმად დაკვირვება არ არის საჭირო, კაცმა დაინახოს, რომ…

Read More »
ამონარიდები

ბავშვთა უფლებებისა დაცვა – ილია ჭავჭავაძე

ობლებზე ზრუნვა დიდი და მძიმე ვალდებულებაა  ერთი დიდი და ფრიად მძიმე ვალდებულება სახელმწიფოსი ის არის, რომ მზრუნველობა, მფარველობა და პატრონობა…

Read More »
ეპისტოლარული

ილია ჭავჭავაძე კანონის წინაშე თანასწორობის შესახებ

<კანონის წინაშე თანასწორობა საზოგადოების წესიერი აგებულების საფუძვლის ქვაკუთხედია> კანონის წინაშე თანასწორობა ყველასი ერთად და თვითვეულისა ცალკე ერთი უმთავრესი ქვაკუთხედია იმ…

Read More »
ეპისტოლარული

ილია ჭავჭავაძე კანონის უზენაესობის შესახებ

<რა არის თავისუფლება> თავისუფლება იგი ყოფა-მდგომარეობაა ადამიანისაო, ამბობს ბოსსუეტი თავის მსოფლიო ისტორიაში, საცა ყოველი ემორჩილება მარტო კანონსა და საცა კანონი…

Read More »
Back to top button