ილია ჭავჭავაძე

გამორჩეული ადამიანები

ოლღას და ილიას სიყვარულის, ერთგულების ისტორია

ილია ჭავჭავაძე რომ მოკლეს მასთან ერთად უმოწყალოდ სცემეს მისი მეუღლე ოლღა გურამიშვილი, რომელიც ქართველებისგან სასიკვდილოდ განწირულ მეუღლეს, წიწამურთან, შემდეგი სიტყვებით…

Read More »
ისტორია

ზაზა ფირალიშვილი – “ილია: ისტორიული კონტექსტი და პიროვნება”

მცირე ერებმა საკუთარი გამოცდილებით იციან, თუ რას ნიშნავს ისტორიის დასასრული _ იციან, როგორც მუდმივი საფრთხე და მუდმივი მოლოდინის საგანი, როგორც…

Read More »
წერილები

ილია ჭავჭავაძე დავით აღმაშენებელი

არ ვიცით, სხვა როგორა ჰფიქრობს და ჩვენ კი ასე გვგონია, რომ ერის დაცემა და გათახსირება მაშინ იწყება, როცა ერი, თავისდა…

Read More »
ესე

ილია ჭავჭავაძე კრიტიკული აზრის უქონლობა

თუ ჩვენს მწერლობასა და საზოგადოებას ჩაუკვირდებით, შენიშნავთ ერთს არასასიამოვნო გარემოებას, რომელიც ხელს უშლის ერთის და მეორის წარმატებასაც. არც მწერლობასა და…

Read More »
ისტორია

გაიოზ მამალაძე – “ეროვნული იდეოლოგიის ჰორიზონტალური და ვერტიკალური პოსტულატები”

ილია მიერ საქართველოს ეროვნული მოძრაობისათვის ჩამოყალიბებული ფორმულა: “მამული, ენა, სარწმუნოება” დღესაც გამოხატავს ქართული ეროვნული იდეოლოგიის სამ მთავარ პოსტულატს. ეს პოსტულატები,…

Read More »
ისტორია

გიორგი მაისურაძე – „მამული“ და „ქართვლის დედა“

(სეკულარული სიმბოლიკა ილია ჭავჭავაძის პოეტურ თხზულებებში) ილია ჭავჭავაძის, როგორც მწერლის მნიშნელოვნება არ განისაზღვრება მისი პოეტური ხელოვნებითა თუ მის მიერ შექმნილი…

Read More »
ესე

ევროპის კონსერვატორობა და ლიბერალობა

ყოველგან, საცა კი ისტორიის ღირსი ერი თავისითა ჰსცხოვრებს, ორნაირი წყობაა აზრისა და ეგ ორნაირი წყობა აზრისა შეადგენს ცხოვრების მდინარეობასა. ერთი…

Read More »
მოთხრობა

ილია ჭავჭავაძე – კაცია-ადამიანი?!

„მოყვარეს პირში უძრახე,მტერს პირს უკანაო”.გონიერი ანდაზა. შესავალირიტორიკაში სწერია: ყველაფერი შესავალით უნდა დაიწყოს კაცმაო. ჭეშმარიტია. ჩვენც ისე დავიწყოთ. ვინც ლუარსაბის სახეში…

Read More »
პოეზია

ილია ჭავჭავაძე – ბედნიერი ერი

ჩვენისთანა ბედნიერიგანა არის სადმე ერი?მძიმე ყალნით,ლამაზ ფალნითმორთული და მშვენიერი;უწყინარი,უჩივარი,ქედდრეკილი, მადლიერი;უშფოთველი,ქვემძრომელი,რიგიანი, წესიერი;ყოვლად მთმენი,ვით ჯორ-ცხენი,ნახედნი და ღონიერი. ჩვენისთანა ბედნიერიგანა არის სადმე ერი?!ყველა…

Read More »
პოეზია

ილია ჭავჭავაძე – დაკარგული ედემი

ვის უნახავს ის ედემი შლილი,სადაც ისე ტკბილ არ არის ძილი,როგორც ტკბილია გამოღვიძება;სადაც ბუნების თავისუფლებამონებას, როგორც უხმო ყვედრება,ცოცხალ ფშვენითა უყენებს თვალსა;სად…

Read More »
Back to top button