გვარი

ქართული გვარები

ვისი გორისა ხარ? სინაურიძეთა გვარი

სინაურიძე ორმაგი სუფიქსაციის მქონე, ეპონიმური ტიპის გვარსახელია. მის ფუძეში უნდა ვივარაუდოთ წინაპრის საკუთარი სახელი. ქართველურ ანთროპონიმიკაში დასტურდება კაცის სახელები: სიდ,…

Read More »
ქართული გვარები

ვისი გორისა ხარ? მაჭარაშვილთა გვარი

მაჭარი – ახალი ღვინო (საბა). მაჭარა – ძველი ქართული არაქრისტიანული საკუთარი სახელი კაცისა. გვარის სახელით “მაჭარ”-ფუძისანი არიან: მაჭარაძენი და მაჭარაშვილნი,…

Read More »
ქართული გვარები

ვისი გორისა ხარ? კვარაცხელიათა გვარი

კვარა – ძველი ქართული არაქრისტიანული საკუთარი სახელი კაცისა, ხოლო კვარიანთა, კვარაქალი, კვარხიბა, კვარჩელა, კვარაკვახი, კვარაცხელა იმავე სახელიდან ნაწარმოები მეტსახელებია. გვარის…

Read More »
ქართული გვარები

ვისი გორისა ხარ? ამირიძეთა გვარი

ამირა – არაბთა ენაზე უფროსად ითარგმნება. ვითარცა მოხელენი იწოდებოდნენ: ამირ ეჯიბი და ამირ ახორი და ამირ ბარი და ამირ სპასალარი.…

Read More »
ქართული გვარები

ვისი გორისა ხარ? მეფარიძეთა გვარი

“მეფარიძე” ხელობა-საქმიანობის აღმნიშვნელი გვარსახელების ტიპს მიეკუთვნება. საფიქრებელია, რომ გვარსახელი მეფარიძე რამდენიმე გვარმოდენილობას აერთიანებს, როგორც, მაგალითად: მჭედლიშვილები, მენაბდიშვილები, მესტვირიშვილები, მექვაბიშვილები, მეცხვარიშვილები,…

Read More »
საქართველო

ქართული გვარები – ანბანის მიხედვით

ქართული გვარი — გვარების უმრავლესობა წარმოიშვება მამის სახელიდან, იშვიათად ადგილის სახელწოდებიდან სხვადასხვა სუფიქსების დამატებით. როგორც წესი ქართული გვარები განსხვავდება ქვეყნის…

Read More »
Back to top button