გვარები

ქართული გვარები

ვისი გორისა ხარ? ბექაურთა გვარი

ბექა – საკუთარი სახელი კაცისა. გვარის სახელით “ბექ”-ფუძისანი არიან: ბექაიანი – კოლხნი, ბექაძენი – გურულნი, ბექურაიძენი – თუშნი, ბექიშვილნი –…

Read More »
ქართული გვარები

ვისი გორისა ხარ? ნოდიათა გვარი

ნოდი, ნადი – მამითადი, ნადი კოლხთა ენაზე გლეხთა ურთიერთდახმარების უძველესი ფორმაა. ნოდი, ნადი – საკუთარი სახელი კაცისა, ხოლო ნადიკა, ნადიბა…

Read More »
Back to top button