გვარები

ქართული გვარები

ვისი გორისა ხარ? ბუაძეთა გვარი

ბუაძეთა ეპონიმური, ერთძირიანი გვარის ბუდე-პირველსაცხოვრისად, წერილობითი წყაროებისა და ზეპირი გადმოცემების მიხედვით, ქვემო რაჭის სოფელი ხონჭიორი უნდა ვივარაუდოთ. ეთნოგრაფიული მონაცემებით, რაჭველ…

Read More »
ქართული გვარები

ვისი გორისა ხარ? ნოდიათა გვარი

ნოდი, ნადი – მამითადი, ნადი კოლხთა ენაზე გლეხთა ურთიერთდახმარების უძველესი ფორმაა. ნოდი, ნადი – საკუთარი სახელი კაცისა, ხოლო ნადიკა, ნადიბა…

Read More »
Back to top button