გულსაგლეჯი

  • განხილვა

    ბორის ვიანი – გულსაგლეჯი (მიმოხილვა)

    თუ ვინმეს გიზიდავთ მხატვრული ლიტერატურისთვის დამახასიათებელი ისეთი ელემენტები, როგორიცაა რომანტიკულ, წყნარ ატმოსფეროში სიუჟეტის განვითარება, ლამაზი პეიზაჟების ცვლილება და პროტაგონისტის დადებითი…

    Read More »
Back to top button