გოჭუნები

  • მოთხრობა

    ივან ბუნინი – გოჭუნები

    ქარიშხლიანი თავსხმის შემდეგ გოჭუნები საღამოს სეირნობაზე გამოვიდნენ და აღტაცებით შეჩერდნენ ბინძური, მღვრიე გუბის წინ. — აჰ, რა წარმტაცი, მყრალი გუბეა!…

    Read More »
Back to top button