გოგჩა

 • განხილვა
  გოგჩა – მხატვრული ანალიზი

  გოგჩა – მხატვრული ანალიზი

  ბუნების უმშვენიერესი ქმნილება, წმინდა და აუმღვრეველი, ბროლივით გამჭვირვალე გოგჩის ტბა ალ.ჭავჭავაძეს საქართველოს დიად საუკუნეებს აგონებს, როდესაც იგი მტკიცედ იდგა მისი…

  Read More »
 • პოეზია
  ალექსანდრე ყაზბეგი

  ალექსანდრე ყაზბეგი გოგჩა

  გოგჩა, ტბა ვრცელი, ხმოვანებით ზღვისა მბაძავი,ოდესმე ზვირთთა აღქაფებით ჰღელავს მრისხანედ;ზოგჯერ, ვით ბროლი გულ-უბრყვილო, წმინდა, უძრავი,თვის შორის ჰხატავს ცისა ლაჟვარდს და…

  Read More »
Back to top button