გიორგი კეკელიძე

პოეზია

გიორგი კეკელიძე – ალის ეპისტოლე

“შვილო ჩემო”ქრისტიანი მღვდელი “ჩემო შვილო”ფრაზა ცნობილი სერიალიდან ხოლო ლექსში ავტორი შეგნებულად მიმართავს წარსულში სახელმოხვეჭილ და აწმყოში სახელგატეხილ ლიტერატურულ ფორმებს. რიგი…

Read More »
პოეზია

გიორგი კეკელიძე – აღმსარებლის ეპისტოლე

ცრუ ვარ მე.მე მოგატყუე დედაჩემო, როცა დავიბადედა ყველა მართალ იმედს ახლა ერთად გიცრუებ.მე მოგატყუე ჩემო ცოლო,ძმებთან საუზმისას ზღაპრად მოგიტყუედა შენც…

Read More »
პოეზია

გიორგი კეკელიძე – წითელი ოდა

მოვიდა წითელი ბოშა.ბრმა იყო წითელი ბოშა დახელებს ახელდადა კამათელს ისროდა მზერასავით.ვკითხე: რად მოხვედი ბოშა ქალო,რად მაჩვენებ მტკივან პირსა?მითხრა წითელმა ბოშამ:მომეცი…

Read More »
ლიტერატურა

ცირა ბარბაქაძე – “შეშლილობის სემიოტიკა და თანამედროვე ლიტერატურული პროცესები”

(პოსტკოლონიური ქართული პოეზია) კულტურულმა პარადიგმამ – “შეშლილობა და შემოქმედება” – 21 ე საუკუნეში ინტენსიურად შემოაბიჯა. “მოდერნიზმში და ავანგარდში შემოვიდა შეშლილობის…

Read More »
განხილვა

გიორგი კეკელიძე – მინიატურები

“sms-ების ესთეტიკის ხანაში, როდესაც სქელტანიანი რომანების მსგავსად, ეპიკური ჟანრებისთვის ადგილი აღარ რჩება, პოეზიაშიც უპირატესობას მცირე ფორმა, ერთგვარი მიკროპოეზია ისაკუთრებს. მაგრამ…

Read More »
Back to top button