ელინური მითები

 • მითები

  პერსევი

  არგიველთა მეფეს აკრისის ღმერთებმა უწინასწრმეტყველეს: შენ ქალს, დანაის, შეეძინება ვაჟიშვილი, რომელიც მშვილდ–ისრით სასიკვდილოდ დაგჭრისო. აკრისი ძლიერ შეაშინა ღმერთების ამ წინასწარმეტყველებამ.…

  Read More »
 • ისტორია

  პიკი

  ლათინთა ახალგაზრდა მეფე პიკი მთელს სახელმწიფოში სახელგანთქმული იყო იშვიათი გმირობით. ამ სიკეთესთან ერთად მეფე კალმით აუწერელი ლამაზი და ტანადი კაცი…

  Read More »
 • ისტორია

  კვიპაროსი

  კეოსის კუნძულის თვალუწვდენელ და ლამაზად დაფენილ მინდვრებ–ჭალებში გამვლელ–გამომვლელის ყურადღებას მუდამდღე უნებლიედ იპყრობდა ღმერთების სახელობაზე შეწირული საკვირველი ირემი, რომელიც სრულიად უშიშრად…

  Read More »
 • ისტორია

  პირამე და თისბე

  მთელს დედამიწის ზურგზე პირამესთანა ვაჟკაცი და თისბეზე სიმშვენიერით სახელგანთქმული ქალიშვილი იშვიათად თუ სადმე მოიძებნებოდა. პირამესა და თისბეს სილამაზე, ახოვანი ტანის…

  Read More »
 • ისტორია

  ფილემონი და ბავკიდი

  ფრიგიის ერთერთ მაღლობ გორაკზე განმარტოებით დგას დაბერებული მუხა და მის მახლობლად ცაცხვის ხე. ხეებს გარშემო არტყია პატარა ბუჩქნარი. ამ ხეების…

  Read More »
 • ისტორია

  კალიდონიაში ნადირობა

  ერთხელ კალიდონიის მეფემ ოინევიმ ღმერთებს სამადლობელი მსხვერპლი შესწირა. თითოეული ღმერთის საკურთხეველზე იკმეოდა მიწის ის ნაყოფი, რომლის მფარველად ესა თუ ის…

  Read More »
 • ისტორია

  ფილომელა და პროკნა

  დიდი ხანია, რაც ათენელების მეფე პანდიონსა და თებელებს შორის ამტყდარი ომი ორივე სახელმწიფოს მკვიდრთ შეუბრალებლად ანადგურებდა. ომი თებელების გამარჯვებით უნდა…

  Read More »
 • ისტორია

  მინაისის ქალიშვილები

  მხიარულების ღმერთის ბახუსის დღეობა იყო. ორქომენის ქუჩებს სადღესასწაულო ელფერი ედვა. დიდი და პატარა, მოხუცი და ახალგაზრდა, ქალი დაკაცი, ყველანი სადღესასწაულოდ…

  Read More »
 • ისტორია

  ეაკი

  ოინოპიას კუნძულზე მდინარის ღმერთის ასოპეს ქალს, ეგინას, ღმერთების მამამთავრის ზევსისაგან მიეცა ვაჟიშვილი, რომელსაც ეაკი დაარქვეს, როდესაც ეაკი დავაჟკაცდა, იგი გამეფდა…

  Read More »
 • ისტორია

  ცეისი და ალციონა

  ტრახინის ახალგაზრდა მეფის ცეისის და მისი მეუღლე ალციონას კეთილგანწყობილება და ერთი–მეორის სიყვარული ყველასაგან სამაგალითოდ იყო აღიარებული. ცეისი მთელი თავისი არსებით…

  Read More »
Back to top button