დუკა და აზნაური

იგავ-არაკი

სულხან-საბა ორბელიანი – დუკა და აზნაური

კაცი ვინმე იყო აზნაური ქვეყანასა ბეჩისასა. ჰყვა ვაჟიშვილი ერთი, შემკული ყოვლითა სიკეთითა და დიდად შვენიერი იყო. უთხრა მამასა თვისსა:  –…

Read More »
Back to top button