დავითიანი

  • პოეზია

    დავით გურამიშვილი – დავითიანი

    ეს კაცი ასე ილოცავს(ავტოპორტრეტზე წარწერილი ლექსი) ღმერთო, მაჩვენე ყანებიამ სარწყავთ მონაყვანები;ღმერთო, დამასწარ ზაფხულსა,ფქვილს ამ წისქვილზედ დაფქულსა. ყოვლად წმინდაო, დამადევწყლურზედ წამალი…

    Read More »
Back to top button