ჩვენი ხევი

მოთხრობა

რევაზ ინანიშვილი – ჩვენი ხევი

ჩვენი ხევი მთლად პატარა წყალია. ხუთი წლის ბალღს მუხლამდე ძლივს მოსწვდება. მოდის, მოჩუხჩუხებს ქვაღორღიან რიყეზე, ოქროსფრად ციმციმებს მზეში, ზოგ ადგილას…

Read More »
Back to top button