ჩვენი დრო ისევ რუსთაველს ელის

პოეზია

გალაკტიონ ტაბიძე ჩვენი დრო ისევ რუსთაველს ელის

ძველ სასახლეში ვეფხის ტყავებითფარავდა ვინმე გობელენს, მანდილს,შვენოდა იგი ფერაყვავებითაქ სადარბაზოდ მოსულ ავთანდილს.ელავდა, როგორც ზმანება წუთის,ზურმუხტი, ლალი და იაგუნდი,ძველი ნანგრევი ვნახე…

Read More »
Back to top button