ბრძენი მკურნალი

იგავ-არაკი

სულხან-საბა ორბელიანი – ბრძენი მკურნალი

ჩემი გამწვრთნელი დიდი აქიმი იყო. ყოვლის სენის მკურნალი იყო და თვით დასნეულდა დიდად. მოვიდენ მრავალნი მკურნალნი და რომელნიცა შემოვიდის საწამლოდ,…

Read More »
Back to top button