ბრძენი და მდიდარი

იგავ-არაკი

სულხან-საბა ორბელიანი – ბრძენი და მდიდარი

იყო კაცი ერთი ბრძენი, რომელი ვაჭრობისა სიმდიდრისაგან დაცემულიყო.  წავიდა და მოვლო პირი ყოვლისა ქვეყანისა და მივიდა ინდოეთს. გამოიკითხა მუნ კაცი…

Read More »
Back to top button