ბოლქვაძეთა გვარი

ქართული გვარები

ვისი გორისა ხარ? ბოლქვაძეთა გვარი

ბოლქვი – “რომ ყვავილს და ბალახს ძირი ჰქონდეს”. აქედან ბოლქვა – მეტსახელი და საკუთარი სახელია კაცისა. რომელსამე ბოლქვას შვილთ ბოლქვაძეობა…

Read More »
Back to top button