ა. ბახმეტევა

  • ფილოსოფია
    Paul Writing His Epistles, 17th century

    პავლე მოციქული

    წიგნიდან ა. ბახმეტევა “ქრისტიანული ეკლესიის ისტორია”, 1869 წ.თარგმნა ნინო ბელთაძემ როგორი იყო მსოფლიო მაცხოვრის მოსვლამდე ეკლესიის მატიანე იყოფა ძველი აღთქმისა…

    Read More »
Back to top button