სხვადასხვა

პრობლემა

საქართველოში დემოკრატიული ფასეულობების სისტემური დანერგვის საქმეში პირველი ნაბიჯები მე–19 ს. 60–70–იან წლებში გადაიდგა ლიბერალ მოაზროვნეთა პუბლიკაციებისა და სამოქალაქო აქტივობის მეოხებით.…

Read More »

ილია ჭავჭავაძე ეთნიკურ შემწყნარებლობაზე

ტფილისი, 19 მარტი ყველამ იცის, რომ ეხლანდელს დროში დევნა და ძულება ეროვნული, ერთმანეთის შეუწყნარებლობა, ერთმანეთის გაუტანლობა იმის გამო, რომ შენ…

Read More »

ილია ჭავჭავაძე. საგაზეთო შენიშვნები თფილისის ქალაქის გამგეობის მიმდინარე საქმეებზე

ხვალ, 18 მაისს, განკითხვის დღეა. განკითხვის დღეა იმისი თუ, _ ვინ უნდა მოუაროს, ვინ უნდა უპატრონოს ტფილისს ამ ოთხს წელიწადს…

Read More »

იაკობ გოგებაშვილი ქართველ და სომეხ ხალხთა ურთიერთობის შესახებ

ძნელად იპოვი სხვა საგანს, რომელიც განმარტებული და გაგებული იყოს უფრო მცდარად და უკუღმართად, ვიდრე ქართველთა და სომეხთა ურთიერთდამოკიდებულებაა. ამ ურთიერთობის…

Read More »

ქალები ქართულ ხალხურ პოეზიაში I

გიგაის ცოლი მოუკლავთ ჩვენი გიგაი,ზედ არ აბია მკლავია.გიგაის ცოლმა გაიგო,წელს შემოირტყა ხმალია,შეახტა გიგას ლურჯასა,შავარდენივით მალია:– აბა, თუ ლურჯავ, ნალ გიჭრისახლა…

Read More »

ქალები ქართულ ხალხურ პოეზიაში II

თუში შალვაის ქალი ალვანში სანაქებოათუში შალვაის ქალიაქმარი მოუკლეს ქურდებმა,ძალით გალალეს ცხვარიაეს რო გაიგო დიაცმა,შამაიხვია თმანია,აისხა იარაღები,წელზე შაიბა ხმალია.თავზე დაიდგა ჩაჩქანი,საომრად…

Read More »

ქალები ქართულ ხალხურ პოეზიაში III

ერეკლესა და მაია წყნეთელის შეხვედრა შავთვალა, ტანით ბრგე გოგომჩაიცვა ვაჟკაცურადა,თოფ–იარაღი აისხა,იქცევა მამაცურადა,პატარა კახსა ეახლა,რა კარგი სანახავია!..ხირიმი შეატრიალა,დაბლა დაუკრა თავია… _…

Read More »

აკაკი წერეთლის არაკი თავისუფლებაზე

არაკი ლურჯამ თქვა: “ჩემი პატრონიმე მეპყრობოდა ავადო:ორივე ფეხში ბორკილიმეყარა სატანჯავადო!მხედნიდა… თავისუფლებაარ მქონდა ჩემდა თავადო,და ჩემი ბედის ვარსკვლავიცაზედ ეჭედა შავადო”. “ცით…

Read More »

ილია ჭავჭავაძე გენდერული თანასწორობის შესახებ

ქალთა თანასწორობა ერთს დროს დიდი და გაცხარებული ლაპარაკი ჰქონდა ევროპიის ლიტერატურას და ნამეტნავად რუსეთისას ეგრეთწოდებულ `დედათა ემანსიპაციის~ თაობაზედ. მომხრენი ამ…

Read More »

იაკობ გოგებაშვილი პატრიოტიზმზე (ნაწყვეტი პუბლიკაციიდან)

… ბევრგან ვხედავთ პატრიოტებსა, რომელთაც უნდათ სხვის უბედურებაზედ ააშენონ თავიანთ ქვეყნის ბედნიერება. პრუსიის პატრიოტს ტრეიჩკეს რომ ჰკითხო, რასა სთვლი საჭიროდ…

Read More »
Back to top button