საკითხავი

ამბებიდან ტექსტებამდე

ჩემი, როგორც მკითხველის ცხოვრება დაახლოებით ოც წელს ითვლის და ვინ მოთვლის რამდენი სისულელე წამიკითხავს ამასობაში. მე მახსოვს, რომელი იყო პირველი…

Read More »

რა მოუვა კოსმონავტს სკაფანდრის გარეშე

ამბობენ, რომ თუ კომსონავტი მოიხსნის სკაფანდრას ის მომენტალურად მოკვდება. ეს არ შეესაბამება სიმართლეს. სინამდვილეში პირველი რაც მოხდება ეს იქნება ოფლის…

Read More »

ირაკლი ცხვედიანი – ჯეიმზ ჯოისის „ულისე“: ტექსტი და სტრუქტურა

ჯეიმზ ჯოისის „ულისეს“ სტრუქტურა შეიძლება პირობითად ორად გაიყოს: ზედაპირულ, გარეგან კონსტრუქციად და ინტერნალურ სტრუქტურად. რომანის ზედაპირული კონსტრუქციის ასაგებად ჯოისი, ერთი…

Read More »

გიორგი მაისურაძე – Ora et labora (გუდიაშვილის მოედნის საიდუმლოებები 3)

ჟაკ დე მოლეს (1) სასწაულებრივი დაწვის ფაქტმა ერთღმერთიანთა ღმერთი საგონებელში ჩააგდო, ხოლო მის მაღიარებელთაგან ზოგმა ატროშანიც (2) კი აღიარა და…

Read More »

“პლატონი” – ა.თ. ლოსევი, ა.ა. ტახო–გოდი

სათავეებთან ფილოსოფოს პლატონის დაბადება (სიბრძნის გამო თვით ბერძნები მას „ღვთაებრივს“ უწოდებენ) ლეგენდებით არის შებურვილი. ადრეული ხანის თითქმის ყველა ბერძენი ფილოსოფოსის…

Read More »

პავლე მოციქული – “ეპისტოლე კორინთელთა მიმართ” (თავი მეცამეტე)

კაცთა და ანგელოზთა ენებზეც რომ ვმეტყველებდე, სიყვარული თუ არა მაქვს, მხოლოდ რვალი ვარ მოჟღრიალე, მხოლოდ წკრიალა წინწილი. წინასწარმეტყველების მადლიც რომ…

Read More »

თომას ჰობსი – ლევიათანი

თავი XIII კაცთა მოდგმის ბუნებით მდგომარეობაზე მის ბედნიერებასა და უბედურებასთან კავშირში ბუნებამ იმდენად თანასწორნი შექმნა ადამიანები ფიზიკური და გონებრივი უნარების…

Read More »

თომას ჰობსი

თომას ჰობსი ინგლისელი ფილოსოფოსია, რომელმაც თავისი ძირითადი იდეები ჩამოაყალიბა 1651 წელს გამოქვეყნებულ წიგნში „ლევიათანი“. მასში განიხილავს ისეთ თემებს, როგორიცაა ადამიანის…

Read More »

თომას ჰობსისა და ჯონ ლოკის შედარებითი ანალიზი

ჯონ ლოკისა და თომას ჰობსის როლი პოლიტიკის ფილოსოფიაში განსაკუთრებულ მოვლენას წარმოადგენს. ნაწილობრივ მათ შეხედულებებზე დგას თანამედროვე დასავლური სამყაროს სახელმწიფო მოწყობის…

Read More »

თომას ჰობსი

ლიბერალური ფილოსოფიისათვის ძალზე მნიშვნელოვანი საზოგადოებრივი ხელშეკრულების დახასიათება შეგვიძლია დავიწყოთ თომას ჰობსის შეხედულებების გადმოცემით. მის პოლიტიკურ შრომებში წარმოდგენილია თითქმის ყველა მნიშვნელოვანი…

Read More »
Back to top button