ლიტერატურა

შერწყმული წინადადება

წინადადებაში ხშირად არის რამდენიმე ერთგვარი წევრი.

ერთგვარია წევრები, რომლებიც ერთსა და იმავე წევრს უკავშირდებიან და ერთსა და იმავე კითხვაზე მიუგებენ. მაგალითად:

ტყე ხმაურობდა, დუდუნებდა, შრიალებდა, ფუსფუსებდა.
ამ წინადადებაში ერთ ქვემდებარესთან ოთხი შემასმენელია დაკავშირებული. მათი საერთო კითხვაა: რას შვრებოდა? მაშასადამე, ხმაურობდა, დუდუნებდა, შრიალებდა, ფუსფუსებდა ერთგვარი შემასმენლებია.

ბრწყინავს ფირუზი, მარგალიტი, ლალი, ალმასი.
აქ ერთ შემასმენელთან ოთხი ქვემდებარეა. მათი კითხვაა: რა ბრწყინავს? ფირუზი, მარგალიტი, ლალი და ალმასი ერთგვარი ქვემდებარეებია.

ერთგვარი შეიძლება იყოს სხვა წევრებიც. მაგალითად:

ხეხილი წითლად, ყვითლად, თეთრად ყვაოდა.
ამ წინადადებაში შემასმენელს სამი ერთგვარი არამთავარი წევრი ახლავს: წითლად, ყვითლად, თეთრად.

ისეთ წინადადებას, რომელიც რამდენიმე ერთგვარ წევრს შეიცავს, შერწყმული წინადადება ჰქვია.
მაშასადამე, ზემოთ განხილული სამივე წინადადება შერწყმულია.

Related Articles

კომენტარის დამატება

Back to top button