კომპიუტერული ტექნოლოგიაქვიზი

ტესტები ისტში

0%

ჩამოთვლილთაგან რა ტიპის კაბელია მოცემული სურათზე?

სწორია! არასწორია!

ჩამოთვლილთაგან რომელი დებულება არ ასახავს სწორად ოპერატიული მეხსიერების (დინამიკური და სტატიკური) მიკროსქემების მახასიათებლებს?

სწორია! არასწორია!

პერსონალური კომპიუტერის რომელი კომპონენტი მდებარეობს დედაპლატაზე?

სწორია! არასწორია!

რომელია პრინტერის გარჩევისუნარიანობის (resolution) საზომი ერთეული?

სწორია! არასწორია!

Windows ოპერაციულ სისტემაში კლავიატურის რომელი ფუნქციონალური ღილაკით არის შესაძლებელი ფაილის ან საქაღალდისათვის სახელის გადარქმევა?

სწორია! არასწორია!

პერსონალური კომპიუტერის პროცესორის ტაქტური სიხშირე იზომება

სწორია! არასწორია!

ბლუთუსი (bluetooth) წარმოადგენს:

სწორია! არასწორია!

ჩამოთვლილთაგან რომელი დებულება/დებულებები არ ახასიათებს სწორად ქეშმეხსიერებას? I. ქეშმეხსიერება არის დროებითი მეხსიერება, რომელშიც ინახება მოცემულ მომენტში პროცესორის მიერ დასამუშავებელი მონაცემები. II. ქეშმეხსიერება არის დინამიკური მეხსიერება, რომელიც აგებულია ტრანზისტორების ბაზაზე. III. ქეშმეხსიერება ეხმარება პროცესორს მონაცემთა დამუშავების სიჩქარის გაზრდაში.

სწორია! არასწორია!

რა არის ჩიპსეტი?

სწორია! არასწორია!

ვიდეოადაპტერი მონიტორს, პროექტორს, ტელევიზორს ფიზიკურად უერთდება მასზე არსებული პორტების საშუალებით. ჩამოთვლილთაგან რომელი არ არის ვიდეოადაპტერის პორტი?

სწორია! არასწორია!

რას უდრის ათობითი 7859 ჩანაწერი ორობით ჩანაწერში?

სწორია! არასწორია!

სად არის მოთავსებული ოპერატიული მეხსიერების მოდული?

სწორია! არასწორია!

კომპიუტერის კომპონენტი, რომელიც უზრუნველყოფს მონაცემების გრძელვადიან შენახვას

სწორია! არასწორია!

რას ემსახურება ცენტრალური პროცესორი.

სწორია! არასწორია!

ჩამოთვლილთაგან რა საშუალებით არის შესაძლებელი, რომ პერიფერიული მოწყობილობა ფიზიკურად დაუკავშირდეს სისტემურ სალტეს?

სწორია! არასწორია!

ჩამოთვლილთაგან რომელი წინადადება არ შეიძლება გამოვიყენოთ პროცესორის დასახასიათებლად?

სწორია! არასწორია!

ჩამოთვლილთაგან რომელი პორტია მოცემული სურათზე?

სწორია! არასწორია!

ჩამოთვლილთაგან რა ტიპის კაბელია მოცემული სურათზე?

სწორია! არასწორია!

რის შესაერთებლად გამოიყენება PS/2 პორტი?

სწორია! არასწორია!

მოწყობილობა, რომელიც გამოიყენება მონიტორის ეკრანზე გამოსახულების ფორმირებისათვის:

სწორია! არასწორია!

ტესტები ისტში
1 - 5 ქულა
თქვენ უპასუხეთ 6 კითხვას 20-დან.
თქვენ უპასუხეთ 7 კითხვას 20-დან.
თქვენ უპასუხეთ 8 კითხვას 20-დან.
თქვენ უპასუხეთ 9 კითხვას 20-დან.
თქვენ უპასუხეთ 10 კითხვას 20-დან.
თქვენ უპასუხეთ 11 კითხვას 20-დან.
თქვენ უპასუხეთ 12 კითხვას 20-დან.
თქვენ უპასუხეთ 13 კითხვას 20-დან.
თქვენ უპასუხეთ 14 კითხვას 20-დან.
თქვენ უპასუხეთ 15 კითხვას 20-დან.
თქვენ უპასუხეთ 16 კითხვას 20-დან.
თქვენ უპასუხეთ 17 კითხვას 20-დან.
თქვენ უპასუხეთ 18 კითხვას 20-დან.
თქვენ უპასუხეთ 19 კითხვას 20-დან.
თქვენ უპასუხეთ 20 კითხვას 20-დან.

შედეგის გაზიარება:

შედეგის სანახავად შეიყვანეთ თქვენი მონაცემები

მსგავსი ჩანაწერები

კომენტარის დამატება

Back to top button