ცნობა როსტევან მეფისაგან ავთანდილის გაპარვისა

პოეზია

შოთა რუსთაველი – ვეფხისტყაოსანი: ცნობა როსტევან მეფისაგან ავთანდილის გაპარვისა

აწ ამბავი სხვა დავიწყო, ყმასა წავჰყვე წამავალსა.არ შეექმნა დარბაზობა მას დღე როსტანს გულ-გამწყრალსა;რა გათენდა, ქუში ადგა, ჰგავს, თუ ადენს პირით…

Read More »
Back to top button