ტექსტი და სტრუქტურა

საინტერესო

ირაკლი ცხვედიანი – ჯეიმზ ჯოისის „ულისე“: ტექსტი და სტრუქტურა

ჯეიმზ ჯოისის „ულისეს“ სტრუქტურა შეიძლება პირობითად ორად გაიყოს: ზედაპირულ, გარეგან კონსტრუქციად და ინტერნალურ სტრუქტურად. რომანის ზედაპირული კონსტრუქციის ასაგებად ჯოისი, ერთი…

Read More »
Back to top button