საბავშვო

ზღაპარი

ორი ძუნწი

იყო ერთი საოცრად ძუნწი კაცი. ერთხელ უთხრეს: – ამა და ამ ადგილას შენზე უფრო ძუნწი კაცი ცხოვრობსო. ადგა ეს ძუნწი…

სრულად ნახვა »
ზღაპარი

სამი და

იყო და არა იყო რა, ღვთის უკეთესი რა იქნებოდა, იყო შაშვი მგალობელი, ღმერთი ჩვენი მწყალობელი. ღმერთს დიდება, ჩვენ მშვიდობა; ღმერთი…

სრულად ნახვა »
ზღაპარი

სამი ტყუილის ზღაპარი

იყო ერთი ხელმწიფე. ჰყავდა იმას კარგი ქალი. გამოაცხადა: ვინც სამ ტყუილს ეტყვის, იმას უნდა მისთხოვდეს. რამდენი თავმომწონე ბიჭი მიდიოდა, თითო…

სრულად ნახვა »
ზღაპარი

ტურა და მელა

ტურამ ერთ დედეაბერს ქათამი მოსტაცა და ტყისაკენ გააქანა. დედაბერი უკან დაედევნა, მისდევს, ილანძღება და მიჰკივის: �ვაი, ჩემი ბრალი, ტურამ ერთი…

სრულად ნახვა »
ზღაპარი

უმცროსი ვაჟი და მგელი

იყო ერთი ხელმწიფე და ჰყავდა სამი შვილი. ხელმწიფეს მთაში ბაღი ჰქონდა. ბაღში იდგა ერთი შესანიშნავი ხე და ოქროს ნაყოფს ისხამდა.…

სრულად ნახვა »
ზღაპარი

ცეროდენა

იყო და არ იყო რა, ღვთის უკეთესი რა იქნებოდა, იყო ერთი ცოლი და ქმარი. ქმარს გუთანი ება და ხნავდა. ცოლმა…

სრულად ნახვა »
ზღაპარი

ხელმწიფის შვილისა და ხელმწიფის ამბავი

ერთი დიდებული ხელმწიფე იყო. როდესაც დაბერდა და სიკვდილის ჟამს მიაღწია, დაუძახა თავის ერთადერთ მემკვიდრეს და უთხრა: – შვილო, ხომ ხედავ…

სრულად ნახვა »
ზღაპარი

ხოხობი და მელია

ერთი ჯაგის ძირში ხოხობი იჯდა და ხორბალს კენკავდა. ისე იყო თავის საქმით გართული, რომ ვერც კი შენიშნა, როგორ წამოეპარა მელია.…

სრულად ნახვა »
ზღაპარი

ამირანი

იყო და არა იყო რა, იყო ერთი მონადირე, სახე4ლად სულუკმახი. ჰყავდა ორი ვაჟიშვილი: ბადრი და უსუპი. სულუკმახი თავის სიცოცხლეში ნადირობდა და განთქმულო მონადირედაც ითვლებოდა. ერთხელაც წავიდა სანადიროდ, დაუღამდა და ერთ გამოქვაბულ კლდეს მოადგა. იქ ქალღმერთი დალი ცხოვრობდა. შუაღამისას მაღლიდან ქალის წივილი მოესმა. სულუკმახი წამოხტა, კლდეს ირგვლივ შემოურბინა, მაგრამ ასავალი გზა ვერ იპოვა. დილით სულუკმახი სოფელში წავიდა. მტეხელს რამდენიმე ცალი სატეხი გააკეთებინა, თან ჩაქუჩიც წამოიღო და უკან დაბრუნდა. სატეხები კლდეს მიაჭედა და საფეხურები გააკეთა.  სულუკმახმა მაღლა მწოლარე ქალი ნახა. �         რად ყვირი, რა გაჭირვება გაქვს? – ჰკითხა ქალს. �         მე ვარ განთქმული ქალღმერთი დალი. ერთ ღამეს,…

სრულად ნახვა »
ზღაპარი

ნასყიდა

იყო და არა იყო რა, იყო ერთი კაცი და დედაკაცი, ჰყავდათ ერთი ვაჟიშვილი. ძალიან ღარიბად ცხოვრობდნენ, ლუკმა პური ენატრებოდათ. შვილი ვერაფრით შველოდა მშობლებს და ძალიან წუხდა. უთხრა თავის დედ-მამას, წამიყვანეთ და გამყიდეთ, ჩემი ნაფასურით ჭამეთ და ტანთ ჩაიცვითო, ჯერჯერობით გეყოფათ და მერე იქნება ღმერთმა მიშველოს და თავი დავიხსნაო. ამის გაგონებაზე დედამ და მამამ ტირილი დაიწყეს: – შვილო, შენი ნაფასური ჩვენ ოგორ უნდა მოვიხმაროთო და უარი უთხრეს. შვილმა მაინც თავისი არ დაიშალა. მამამ წაიყვანა ტირილით თავისი შვილი გასაყიდად. გამოემშვიდობა ედას და მამა-შვილი გაუდგა გზას. შვილმა უთხრა მამას: �         რომ გკითხონ, როგორ ჰყიდიო, უთხარი � ხუთ-თუმნათა-თქო. თუ გკითხონ, რა იცის ხუთი თუმნისაო? – უთხარი: ჩემი შვილი თვალსა, კაცსა და ცხენსა სცნობს-ქო. ბევრი სიარულის შემედეგ მივიდნენ ერთ სახელმწიფოში. ხელმწიფემ გაიგო, რომ ერთ კაცს შვილი მოუყვანია გასაყიდად. უბრძანა, ის კაცი მასთან მიეყვანათ. როცა მამა-შვილი მიიყვანეს  ხელმწიფესთან, ჰკითხა: �         როგორა ჰიდი შვილსაო? �         ხუთ თუმნათაო, – უპასუხა კაცმა. �         ხუთი თუმნისა რა იცის შენმა შვილმა? –…

სრულად ნახვა »
Back to top button