ნათია გიორგაძე

პოეზია

ნათია გიორგაძე – ლექსები

* * * გამოიგონე ახალი ენა,პურის თავთავებთანდა ეგვიპტელებთან სასაუბროდ,როგორც იოსებს მანასეთიღმერთი დაგავიწყებსტკივილს და მამასგაგახსენებს, რადგანის ღმერთია,ხოლო მე ვიქნებიშენთვის სხვა ასული,მე…

Read More »
Back to top button