ნაბო

ნოველა

არდაშელ თაქთირიძე ნაბო(რომანი)

წინასიტყვაობამწერალი ვერ გახდები… შემოქმედად უნდა დაიბადო… ადამიანი ღმერთს შექმნის ნიჭით ემსგავსება… ეთვისება… ენათესავება… მეტიც, ღმერთი ხდება…დავითი თავის ფსალმუნში ამბობს-,,მე ვარ…

Read More »
Back to top button