იაკობ გოგებაშვილი

ნარკვევები

იაკობ გოგებაშვილი – რა დავკარგეთ

ამ უკანასკნელს ორის წლის განმავლობაში, როცა განმანთავისუფლებელმა მოძრაობამ იშვიათი სიძლიერით დაუბერა, ბევრი რამ კარგი მოიპოვეს ფაქტიურად ჩვენმა მეზობელმა სომხებმა და…

სრულად ნახვა »
ნარკვევები

იაკობ გოგებაშვილი – საარაკო გადათქმა

I იანვრის 14 საღამოა 1903 წლისა. სამეურნეო საზოგადოების ვეებერთელა დარბაზი ისე სავსეა, რომ ნემსის კუნწი არსად ჩავარდება. აქ არიან დირექტორები,…

სრულად ნახვა »
ნარკვევები

იაკობ გოგებაშვილი – საგრამატიკო ბაასი

ამ დღეებში “ივერიამ” დაბეჭდა ბ. ნასიძის წერილი სათაურით: “ორი საგრამატიკო საგანი”. ავტორმა წერილი დააბოლოვა გამოცხადებით, რომ ამ მოკლე ხანში მეც…

სრულად ნახვა »
ნარკვევები

იაკობ გოგებაშვილი – საგრამატიკო შენიშვნა

მკითხველს მოეხსენება, რომ კარგი ხანია, რა საკამათო საგნად გადაიქცა, სხვათა საგრამატიკო საკითხავთა შორის, ზმნა “აღგიარო-გაღიარო, აღვიარებ-ვაღიარებ”. ამ ზმნის დასაბამითი ფორმის…

სრულად ნახვა »
ნარკვევები

იაკობ გოგებაშვილი – სავალალო სახე

ყველა ქართველი პერიოდულ გამოცემაში გაჩნდა საჩივარი მეორე ვაჟთა გიმნაზიაში ქართული ენის მდგომარეობის გაუარესების შესახებ. ერთნი წერდნენ, რომ თითქმის სავსებით გააუქმეს…

სრულად ნახვა »
ნარკვევები

იაკობ გოგებაშვილი – საიუბილეო სალამი

ძვირფასო მგოსანო და მამულიშვილო აკაკი ორმოც-და-ათის წლის წინად, როცა თქვენ უნდა აგერჩიათ გზა ცხოვრებისა და მოქმედებისა, გამოგეცხადათ მთელი გუნდი მაცდური…

სრულად ნახვა »
ნარკვევები

იაკობ გოგებაშვილი – სამახარებლო ერგება თუ არა

(ვუძღვნი “კვალის” რედაქციასა) ამას წინად “კვალმა” დაბეჭდა ახალს ამბებში შემდგი ცნობა: ჩვენ მკითხველებს უნდა ვახაროთ ერთი სასიამოვნო ამბავი: მთავრობას მოუწონებია…

სრულად ნახვა »
ნარკვევები

იაკობ გოგებაშვილი – სამწუხარო მოვლენა პედაგოგიაში

(პასუხი უ. ნათიევს) ამას წინეთ “ივერიაში” დაბეჭდილს წერილის შესახებ ქართული ენის სწავლებისა გორის საოსტატო სემინარიაში სათაურით: “ვიცნოთ, თუ ვიტიროთ” ახირებულად…

სრულად ნახვა »
ნარკვევები

იაკობ გოგებაშვილი – საოცარი პროექტი

ჩვენ მოგვივიდა ბ-ნი როსტომაშვილისაგან შემდეგი შენიშვნა, სათაურით: “შეცდომის გასწორება”, რომელსაც აქვე ვბეჭდავთ. “ჩემს წერილში “როგორ უნდა მოვაწყოთ სასოფლო სკოლები” (“ივერია”NN23…

სრულად ნახვა »
ნარკვევები

იაკობ გოგებაშვილი – საქმე არც ისე ცუდადაა

(წერილი რედაქციას) ამას წინათ ყველა ადგილობრივ გაზეთში დაბეჭდილი იყო ცნობა სასწავლო ოლქიდან. ცნობამ ფრიად სამწუხარო შთაბეჭდილება მოახდინა მთელს ადგილობრივ საზოგადოებაზე,…

სრულად ნახვა »
Back to top button